Internet explorer development team

For l�nge siden

WinNT, Win95, Win98, Win2K, WinME, WinXP, Win2003, Vista, Win2008, Win7

Hvis du bruger Internet Explorer 4.0 (så vel Windows 95 som Windows 98), så prøv dette:

Vælg Hjælp/Om Internet Explorer. Tryk på Ctrl og Shift og hold dem nede mens du klikker på Explorer logoet og trækker det hen på den lille globus. Hold fortsat Ctrl og Shift nede mens du trækker logoet mod højre og teksten "Microsoft Internet Explorer 4.0" skubbes ud mod højre.
Der skulle nu være kommet en knap til syne med teksten "Lås op". Klik på knappen, og globussen vil begynde at ryste. Tryk igen på Ctrl og Shift og træk logoet over på globussen. Der vil nu blive"zoomet ind" på globussen, og et nyt vindue med en masse navne vil komme frem. Her vil ud over navnene også blive nævnt hvilke features, der ikke kom med i programmet, samt hvilke forsøgsdyr, der gik til undervejs...